बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अधिसूचना सिटी चौक ते शहागंज गांधीपुतळा सराफा रोड

भूसंपादन अधिसूचना सिटी चौक ते शहागंज गांधीपुतळा सराफा रोड

29/02/2024 31/03/2024 पहा (2 MB)
दुष्काळ गावांची यादी

दुष्काळ गावांची यादी

17/01/2024 29/02/2024 पहा (2 MB)
सिटी चौक ते शहागंज गांधी पुतळा रोड छत्रपती संभाजी नगर भूसंपादन

सिटी चौक ते शहागंज गांधी पुतळा रोड छत्रपती संभाजी नगर भूसंपादन

16/02/2024 29/02/2024 पहा (2 MB)
धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

11/01/2024 31/01/2024 पहा (487 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

14/12/2022 31/12/2023 पहा (479 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

14/12/2022 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

14/12/2022 31/12/2023 पहा (6 MB)
जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल (District Survey Report) बाबत. २०२२-२३

जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल (District Survey Report) बाबत. २०२२-२३ 

28/12/2022 31/12/2023 पहा (7 MB)
01.01.2024 या अहर्ता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

01.01.2024 या अहर्ता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

19/06/2023 29/10/2023 पहा (6 MB)
डॉ, झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२३-२४ ची प्रेस नोट.

डॉ, झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२३-२४ ची प्रेस नोट.

24/07/2023 11/10/2023 पहा (34 KB)