बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन मौजे डागपिंपळगाव औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे डागपिंपळगाव औरंगाबाद

23/08/2023 30/09/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन मौजे फकीराबादवाडी औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे फकीराबादवाडी औरंगाबाद

23/08/2023 30/09/2023 पहा (506 KB)
भूसंपादन मौजे सावखेडगंगा औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे सावखेडगंगा औरंगाबाद

23/08/2023 30/09/2023 पहा (610 KB)
जिल्हा स्तरीय वर्ग-३ अनुकंपाधारकांची प्राथमिक सामायिक प्रतिक्षा यादी

जिल्हा स्तरीय वर्ग-३ अनुकंपाधारकांची प्राथमिक सामायिक प्रतिक्षा यादी

08/08/2023 22/09/2023 पहा (3 MB)
जिल्हा स्तरीय वर्ग-४ अनुकंपाधारकांची प्राथमिक सामायिक प्रतिक्षा यादी

जिल्हा स्तरीय वर्ग-४  अनुकंपाधारकांची प्राथमिक सामायिक प्रतिक्षा यादी

08/08/2023 22/09/2023 पहा (4 MB)
जिल्हा स्तरीय वर्ग-३ व वर्ग-४ अनुकंपाधारकांची प्राथमिक सामायिक प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत परिपत्रक

जिल्हा स्तरीय वर्ग-३ व वर्ग-४ अनुकंपाधारकांची प्राथमिक सामायिक प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणे बाबत परिपत्रक

08/08/2023 22/09/2023 पहा (626 KB)
अभिव्‍यक्‍ती मताची या स्‍पर्धेचे आयोजन

अभिव्‍यक्‍ती मताची या स्‍पर्धेचे आयोजन

08/08/2023 17/09/2023 पहा (793 KB)
वाळू लिलाव जाहीरनामा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वैजापूर

वाळू लिलाव जाहीरनामा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वैजापूर

30/08/2023 05/09/2023 पहा (485 KB)
धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी, कनिष्‍ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2023-24 अंतर्गत प्रस्ताव मागविणेबाबत.

21/07/2023 11/08/2023 पहा (430 KB)
डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०२३-२४

डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०२३-२४

13/06/2023 31/07/2023 पहा (708 KB)