बंद

तहसील

जिल्ह्यात एकूण १३६२ गावे आहेत. प्रशासकीयदृष्ट्या, जिल्हा ९ तालुक्यांमध्ये विभागलेला आहे व तालुके ५ उप-विभागांमध्ये विभागलेले आहेत:

  • छत्रपती संभाजीनगर
  • सिल्लोड
  • सोयगाव
  • वैजापूर
  • गंगापूर
  • पैठण
  • फुलंब्री
  • कन्नड
  • खुलताबाद