बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 25(3) अन्‍वये विशेष सहायक सरकारी अभियोक्‍ता यांचे पॅनेल तयार करणेसाठी जाहिरात

फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 25(3) अन्‍वये विशेष सहायक सरकारी अभियोक्‍ता यांचे पॅनेल तयार करणेसाठी जाहिरात

26/05/2022 15/06/2022 पहा (2 MB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी थेट मुलाखत

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी थेट मुलाखत

24/03/2022 31/03/2022 पहा (3 MB)
“जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यासाठी दिनांक १५-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ या कालावधी पर्यंत प्राप्त अर्जाची पात्र- अपात्र यादी

“जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यासाठी दिनांक १५-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ या कालावधी पर्यंत प्राप्त अर्जाची पात्र- अपात्र यादी

27/12/2021 31/01/2022 पहा (1 MB)
संकटग्रस्त महिलांसाठी निवारा केंद्र चालविण्यासाठी जाहिरात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, औरंगाबाद.

संकटग्रस्त महिलांसाठी निवारा केंद्र चालविण्यासाठी जाहिरात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, औरंगाबाद.

12/01/2022 26/01/2022 पहा (846 KB)
महात्मा फुले विकास महामंडळ जाहीर प्रकटन

महात्मा फुले विकास महामंडळ जाहीर प्रकटन

17/01/2022 25/01/2022 पहा (438 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद औरंगाबाद – कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठी अर्ज मागविणे बाबत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद औरंगाबाद- कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठी अर्ज मागविणे बाबत.

10/01/2022 19/01/2022 पहा (7 MB)
11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी “जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.

11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी “जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.

14/12/2021 02/01/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद औरंगाबाद अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ४ संवर्गाची रिक्त पदे भरणे बाबत. जाहिरात क्र. 01/2021 दिनांक 26.8.2021

जिल्हा परिषद औरंगाबाद अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ४ संवर्गाची रिक्त पदे भरणे बाबत.
जाहिरात क्र. 01/2021 दिनांक 26.8.2021

26/08/2021 31/10/2021 पहा (2 MB)
शुद्धिपत्रक जिल्हा परिषद औरंगाबाद

शुद्धिपत्रक जिल्हा परिषद औरंगाबाद

06/09/2021 31/10/2021 पहा (1 MB)
तलाठी भरती २०१९ खुला संवर्गाची अतिरिक्‍त निवड व प्रतिक्षा यादी.

तलाठी भरती २०१९ खुला संवर्गाची अतिरिक्‍त निवड व प्रतिक्षा यादी.

08/09/2021 16/09/2021 पहा (762 KB)