बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती २०२३ सुधारित निवडयादी व प्रतीक्षा यादी

तलाठी भरती २०२३ सुधारित निवडयादी व प्रतीक्षा यादी

15/03/2024 30/04/2024 पहा (6 MB)
छत्रपती संभाजीनगर तलाठी सरळसेवा भरती 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

छत्रपती संभाजीनगर तलाठी सरळसेवा भरती 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

24/01/2024 29/02/2024 पहा (5 MB)
छत्रपती संभाजीनगर तलाठी सरळसेवा भरती 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धीपत्रक

छत्रपती संभाजीनगर तलाठी सरळसेवा भरती 2023 निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धीपत्रक

24/01/2024 29/02/2024 पहा (445 KB)
तलाठी पदभरती २०२३ प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे कागदपत्र छाननी प्रसिध्‍दीपत्रक

तलाठी पदभरती २०२३ प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे कागदपत्र छाननी प्रसिध्‍दीपत्रक

13/02/2024 29/02/2024 पहा (7 MB)
तलाठी पदभरती २०२३ पात्र निवड यादीतील उमेदवार यांचे Biometric Verification प्रसिध्‍दीपत्रक

तलाठी पदभरती २०२३ पात्र निवड यादीतील उमेदवार यांचे Biometric Verification प्रसिध्‍दीपत्रक

13/02/2024 29/02/2024 पहा (748 KB)
मग्रारोहयो च्‍या लेखापरिक्षणासाठी जिल्‍हास्‍तरावर 100 साधन व्‍यक्‍ती पॅनलवर निवड झालेल्‍या उमेदवारांची यादी.

मग्रारोहयो च्‍या लेखापरिक्षणासाठी जिल्‍हास्‍तरावर 100 साधन व्‍यक्‍ती पॅनलवर निवड झालेल्‍या उमेदवारांची यादी. 

07/02/2024 21/02/2024 पहा (6 MB)
राज्य सेवा हक्क आयोग, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालया करीता शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या लेखाधिकारी गट ब / सहाय्यक लेखाधिकारी गट क हे पद करार पद्धतीने कामासाठी नियुक्ती करण्याबाबत.

राज्य सेवा हक्क आयोग, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालया करीता शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या लेखाधिकारी गट ब / सहाय्यक लेखाधिकारी गट क हे पद करार पद्धतीने कामासाठी नियुक्ती करण्याबाबत.

31/01/2024 20/02/2024 पहा (1,023 KB)
तलाठी पदभरती २०२३ निवड यादीतील गैरहजर उमेदवार यांची कागदपत्र छाननी प्रसिध्‍दीपत्रक

तलाठी पदभरती २०२३ निवड यादीतील गैरहजर उमेदवार यांची कागदपत्र छाननी प्रसिध्‍दीपत्रक

15/02/2024 17/02/2024 पहा (787 KB)
तलाठी पदभरती २०२३ पात्र उमेदवार कागदपत्र छाननी (Document Verification) प्रसिध्‍दीपत्रक

तलाठी पदभरती २०२३ पात्र उमेदवार कागदपत्र छाननी (Document Verification) प्रसिध्‍दीपत्रक

01/02/2024 15/02/2024 पहा (3 MB)
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपती संभाजी नगर येथे सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागात झुनोसिस प्रतिबंध आणि नियंत्रण राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण कार्यक्रम एनसीडीसी अंतर्गत निव्वळ कंत्राटी पद्धतीने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पद भरती

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपती संभाजी नगर येथे सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागात झुनोसिस प्रतिबंध आणि नियंत्रण राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण कार्यक्रम एनसीडीसी अंतर्गत निव्वळ कंत्राटी पद्धतीने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पद भरती

01/01/2024 09/01/2024 पहा (734 KB)