बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा – प्रथम मुदतवाढ

आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा – प्रथम मुदतवाढ

02/03/2023 13/03/2023 पहा (105 KB)
शुद्धिपत्रक – आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा जाहिरात

शुद्धिपत्रक – आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा जाहिरात

16/01/2023 28/02/2023 पहा (1 MB)
शुद्धिपत्रक- तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यस्थापनासाठी युनिट प्लास्टिक पुनर्वापर व प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करून प्रकल्पात तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रकल्प कार्यान्वित करणे साठी जाहिरात

शुद्धिपत्रक- तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यस्थापनासाठी युनिट प्लास्टिक पुनर्वापर व प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करून प्रकल्पात तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रकल्प कार्यान्वित करणे साठी जाहिरात

20/02/2023 23/02/2023 पहा (375 KB)
तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यस्थापनासाठी युनिट प्लास्टिक पुनर्वापर व  प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करून प्रकल्पात तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रकल्प कार्यान्वित करणे साठी जाहिरात

तालुकास्तरीय प्लास्टिक कचरा व्यस्थापनासाठी युनिट प्लास्टिक पुनर्वापर व  प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करून प्रकल्पात तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता घेवून प्रकल्प कार्यान्वित करणे साठी जाहिरात

09/02/2023 20/02/2023 पहा (3 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा जाहिरात

आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा जाहिरात

13/01/2023 16/02/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद औरंगाबाद वेबसाइटच्या डिझाईन डेव्हलपमेंट कॉन्फिगरेशन आणि अंमलबजावणीसाठी सीलबंद कोटेशन मागविण्यात येत आहेत.

जिल्हा परिषद औरंगाबाद वेबसाइटच्या डिझाईन डेव्हलपमेंट कॉन्फिगरेशन आणि अंमलबजावणीसाठी सीलबंद कोटेशन मागविण्यात येत आहेत.

01/02/2023 09/02/2023 पहा (529 KB)
दिल्ली गेट परिसरातील जुने सिंचन, बांधकाम उपविभाग कार्यालयाची इमारत पडतेवेळी प्राप्त निरुपयोगी साहित्य विक्री करणे बाबत.

दिल्ली गेट परिसरातील जुने सिंचन, बांधकाम उपविभाग कार्यालयाची इमारत पडतेवेळी प्राप्त निरुपयोगी साहित्य विक्री करणे बाबत.

10/01/2023 18/01/2023 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत चौथ्यांदा मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत चौथ्यांदा मुदतवाढ

23/12/2022 03/01/2023 पहा (2 MB)
डी.टी.पी. करणे व छपाई करणेसाठी निविदा

डी.टी.पी. करणे व छपाई करणेसाठी निविदा

27/12/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
झेरॉक्‍स मशिन (Black & White, Color) व झेरॉक्‍स प्रति (साधी, कलर) पुरवठा करणेबाबत निविदा

झेरॉक्‍स मशिन (Black & White, Color) व झेरॉक्‍स प्रति (साधी, कलर) पुरवठा करणेबाबत निविदा

27/12/2022 31/12/2022 पहा (6 MB)