बंद

मागील कार्यक्रम

छायाचित्र उपलब्ध नाही

नागरी सेवा दिवस

नागरी सेवा दिवस – २०१८ दि. २१/०४/२०१८ रोजी मराठवाडा महसुल प्रबोधनी, औरंगाबाद येथे

  • प्रारंभ: 20/04/2018
  • शेवट: 21/04/2018

ठिकाण: मराठवाडा महसुल प्रबोधनी, अमरप्रीत चौक, दूध डेअरी जवळ, औरंगाबाद

छायाचित्र उपलब्ध नाही

लोकशाही दिवस

लोकशाही दिवस

  • प्रारंभ: 07/05/2018
  • शेवट: 07/05/2018

ठिकाण: प्रशासकीय इमारत , पाहिला माळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय,फाजलपुरा, औरंगाबाद