बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदावर अशासकीय संदस्‍यांच्‍या प्रवर्गनिहाय नियुक्‍ती करणे करिता जाहिरात

जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदावर अशासकीय संदस्‍यांच्‍या प्रवर्गनिहाय नियुक्‍ती करणे करिता जाहिरात

26/09/2022 28/10/2022 पहा (232 KB)
फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 25(3) अन्‍वये विशेष सहायक सरकारी अभियोक्‍ता यांचे पॅनेल तयार करणेसाठी छाननी अंती मुलाखतीसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 25(3) अन्‍वये विशेष सहायक सरकारी अभियोक्‍ता यांचे पॅनेल तयार करणेसाठी छाननी अंती मुलाखतीसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

04/08/2022 30/09/2022 पहा (2 MB)
पुराभिलेख