बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा – द्वितीय मुदतवाढ

आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतू) ई निविदा – द्वितीय मुदतवाढ

15/03/2023 27/03/2023 पहा (341 KB)
जाहिर ई-निविदा सुचना- खाजगी टॅंकर/ट्रक्‍स व्‍दारे पाणी पुुरवठा करणे बाबत निविदा
जाहिर ई-निविदा सुचना-  खाजगी टॅंकर/ट्रक्‍स व्‍दारे पाणी पुुरवठा करणे बाबत निविदा  
10/03/2023 24/03/2023 पहा (2 MB)
लिलाव पद्धतीने वाहन निर्लेखित व विल्हेवाट करणे बाबत सूचना

लिलाव पद्धतीने वाहन निर्लेखित व विल्हेवाट करणे बाबत सूचना

16/02/2023 03/04/2023 पहा (2 MB)
पुराभिलेख