बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
चलचित्रफीत (व्हिडीओ फिल्म) तयार करणे बाबत ई-निविदा

चलचित्रफीत (व्हिडीओ फिल्म) तयार करणे बाबत ई-निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (7 MB)
संगणक संच व इतर साहित्य व भाडेतत्वावर पुरवठा करणे व खरेदी करणे बाबत निविदा

संगणक संच व इतर साहित्य व भाडेतत्वावर पुरवठा करणे व खरेदी करणे बाबत निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (7 MB)
विविध प्रकारची जडवाहने व इतर वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत निविदा

विविध प्रकारची जडवाहने व इतर वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (7 MB)
विविध प्रकारची चारचाकी वाहने व इतर विविध वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत निविदा

विविध प्रकारची चारचाकी वाहने व इतर विविध वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (7 MB)
डी.टी.पी. करणे व छपाई करणे बाबत ई-निविदा

डी.टी.पी. करणे व छपाई करणे बाबत ई-निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (8 MB)
झेरॉक्स मशिन (Black & White,Color) व झेरॉक्स प्रति (साधी, कलर) पुरवठा करणेबाबत निविदा

झेरॉक्स मशिन (Black & White,Color) व झेरॉक्स प्रति (साधी, कलर) पुरवठा करणेबाबत निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (7 MB)
निवडणूक विभाग औरंगाबाद डाटा एंट्री ऑपरेटर पुरवठा करणे बाबत निविदा

निवडणूक विभाग औरंगाबाद डाटा एंट्री ऑपरेटर पुरवठा करणे बाबत निविदा

21/11/2022 28/11/2022 पहा (9 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ताडी वर्ष सन २०२२-२३ करीता ताडी दुकानाचा जाहीर लिलाव

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ताडी वर्ष सन २०२२-२३ करीता ताडी दुकानाचा जाहीर लिलाव

21/11/2022 09/12/2022 पहा (4 MB)
वाहन लिलाव जाहिरात प्रसिद्धी करणेबाबत.

वाहन लिलाव जाहिरात प्रसिद्धी करणेबाबत.

17/11/2022 30/11/2022 पहा (423 KB)
पुराभिलेख