बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गौण खनीपट्टे लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव वेळापत्रक
गौण खनीपट्टे लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव वेळापत्रक
12/09/2022 22/09/2022 पहा (5 MB)
खाजगी टॅंकर/ट्रकद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सन २०२२-२३

खाजगी टॅंकर/ट्रकद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सन २०२२-२३

13/09/2022 06/10/2022 पहा (3 MB)
पुराभिलेख