बंद

भोजन व्यवस्थेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन जिल्हा तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

भोजन व्यवस्थेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन जिल्हा तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय औरंगाबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भोजन व्यवस्थेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन जिल्हा तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

भोजन व्यवस्थेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन जिल्हा तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

20/01/2022 31/01/2022 पहा (2 MB)