बंद

जाहिरात : NCDC अंतर्गत सुक्ष्म जीवशास्त्र विभाग शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादी पदाची पदभरती

जाहिरात : NCDC अंतर्गत सुक्ष्म जीवशास्त्र विभाग शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादी पदाची पदभरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहिरात : NCDC अंतर्गत सुक्ष्म जीवशास्त्र विभाग शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादी पदाची पदभरती

जाहिरात : NCDC अंतर्गत सुक्ष्म जीवशास्त्र विभाग शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता व डेटा एंट्री ऑपरेटर इत्यादी पदाची पदभरती

03/10/2018 11/10/2018 पहा (981 KB)