बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागातील कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (व्ही.आर.डी.एल. कोविड १९ प्रयोगशाळा) पदासाठी थेट मुलाखत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागातील कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (व्ही.आर.डी.एल. कोविड १९ प्रयोगशाळा) पदासाठी थेट मुलाखत.

04/05/2020 09/05/2020 पहा (329 KB)
तलाठी भरती 2019-अंतिम निवड आणि प्रतीक्षा यादी.

तलाठी भरती 2019-अंतिम निवड आणि प्रतीक्षा यादी.

19/03/2020 02/04/2020 पहा (2 MB)
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लॅब विभागात औषध निर्माता कंत्राटी भरती २०१९.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लॅब विभागात औषध निर्माता कंत्राटी भरती २०१९.

28/11/2019 01/04/2020 पहा (2 MB)
राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद – २०२० च्या रिक्त पदांची थेट भरती पुढे ढकलण्याबाबत सूचना

राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद – २०२० च्या रिक्त पदांची थेट भरती पुढे ढकलण्याबाबत सूचना

18/03/2020 31/03/2020 पहा (185 KB)
नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारे वैज्ञानिक-बी आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यकांची थेट भरती

नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारे वैज्ञानिक-बी आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यकांची थेट भरती

06/03/2020 26/03/2020 पहा (75 KB)
सरळसेवा विशेष भरतीने रिक्त पद भरती राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद-२०२०

सरळसेवा विशेष भरतीने रिक्त पद भरती राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद-२०२०

05/03/2020 20/03/2020 पहा (9 MB)
सरळसेवा विशेष भरतीने रिक्त पद भरती राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद-२०२० बाबत सूचना

सरळसेवा विशेष भरतीने रिक्त पद भरती राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद-२०२० बाबत सूचना

09/03/2020 20/03/2020 पहा (211 KB)
कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात, भूजल सर्वेक्षन आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद.

कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात, भूजल सर्वेक्षन आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद.

04/12/2019 01/03/2020 पहा (74 KB)
कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांची पात्र व अपात्र यादी, भूजल सर्वेक्षन आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद.-२०१९

कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांची पात्र व अपात्र यादी, भूजल सर्वेक्षन आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद.-२०१९

31/12/2019 01/03/2020 पहा (504 KB)
कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांचे प्रवेश पत्र, भूजल सर्वेक्षन आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद.

कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांचे प्रवेश पत्र, भूजल सर्वेक्षन आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद.

08/01/2020 01/03/2020 पहा (5 MB)