बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई निविदा- एमआरइजिएस-२०२१

ई निविदा- एमआरइजिएस-२०२१

05/04/2021 12/04/2021 पहा (593 KB)
भाडे तत्वावर वाहन पुरवठ्याबाबत ई निविदा.

भाडे तत्वावर वाहन पुरवठ्याबाबत ई निविदा.

01/04/2021 09/04/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद जिल्‍हा वाळु लिलाव सन २०२०-२१ (दुसरा टप्पा)

औरंगाबाद जिल्‍हा वाळु लिलाव सन २०२०-२१ (दुसरा टप्पा)

10/03/2021 26/03/2021 पहा (2 MB)
नगर भुमापन क्रं १७००७ क्षेत्र ३२.७६ चौ. मि. उस्मानपुरा, औरंगाबाद

रविंद्रसिंग पिता करतारसिंग शिलेदार व्दारा रणविरसिंग हिरा, रा. सरस्वती कोचिंग क्लासेस, हरिश हॉस्पीटल जवळ, पीर बाजार, औरंगाबाद  यांची मालमत्ता क्रं. १७००७ मधील  क्षेत्र ३२.७६ चौ. मि. या क्षेत्राचा जाहिर ल‍िलाव करणे बाबत.

02/02/2021 12/02/2021 पहा (2 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्षे २०२०-२१ चे AMRS लेखांकनासाठी व Statutory Auditor संवैधानिक लेखापरीक्षणासाठी लेखापालाच्या (C.A.) नेमणूकी बाबत ई-निविदा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्षे २०२०-२१ चे AMRS लेखांकनासाठी व Statutory Auditor संवैधानिक लेखापरीक्षणासाठी लेखापालाच्या (C.A.) नेमणूकी बाबत ई-निविदा

01/02/2021 10/02/2021 पहा (733 KB)
भाडे तत्त्वावर वाहनांसाठी ई-निविदा

भाडे तत्त्वावर वाहनांसाठी ई-निविदा

02/02/2021 09/02/2021 पहा (935 KB)
औरंगाबाद जिल्‍हा वाळु लिलाव सन २०२०-२१ (प्रथम टप्पा)

औरंगाबाद जिल्‍हा वाळु लिलाव सन २०२०-२१ (प्रथम टप्पा)

26/12/2020 21/01/2021 पहा (5 MB)
वाहन भाडे तत्‍वावर लावणे बाबत ई निवीदा

वाहन भाडे तत्‍वावर लावणे बाबत ई निवीदा

15/12/2020 22/12/2020 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद येथे पाण्याच्या टाक्यांच्या साफसफाईच्या कराराची जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद येथे पाण्याच्या टाक्यांच्या साफसफाईच्या कराराची जाहिरात

09/12/2020 17/12/2020 पहा (1 MB)
सन २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा

सन २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा.

12/05/2020 26/05/2020 पहा (4 MB)