बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

एन-कोरोना व्हायरस विषयक मार्गदर्शक सूचना आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (पीडीएफ 4 एमबी)

एन कोरोना व्हायरस विषयक काय करावे व काय करू नये सूचना

औरंगाबाद ग्रामीण कंटेमेंट झोन व डीकंटेमेंट झोन अधिसूचना यादी