बंद

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचा दैनंदिनी खर्चाचा तपशील-विधानसभा-औरंगाबाद -१०७

अ.क्र. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१०-२०१९) दूतीय  तपासणी फेरी (१४-१०-२०१९) द्वितीय अनुसूची मध्ये नोटिस जारी (१४-१०-२०१९) तिसरी तपासणी फेरी (१८-१०-२०१९) अंतिम 
1 श्री अब्दुल कदीर सय्यद  अब्दुल कदीर सय्यद १११०२०१९ (पीडीफ ४.५१ एमबी)  अब्दुल कदीर सय्यद १५१०२०१९ (पीडीएफ ५.९ एमबी)   Abdul Kadir Sayyad  (PDF 9.5 MB) Abdul Kadir Sayyad 
2 श्री अभय टाकसाळ  अभय टाकसाळ १११०२०१९ (पीडीफ ७.४९ एमबी) अभय टाकसाळ १५१०२०१९ (पीडीफ ७.३ एमबी)   Abhay Taksal (PDF 3.5 MB) Abhay Taksal 
3 श्री अमीत भुईगळ  अमीत भुईगळ १११०२०१९ (पीडीफ ३.१६ एमबी) अमीत भुईगळ १५१०२०१९ (पीडीफ ७.१६ एमबी)   Amit Bhuigal  (PDF 9.5 MB) Amit Bhugal
4 श्री अनवर अली  अनवर अली १११०२०१९ (पीडीफ ३.८७  एमबी) अनवर अली १५१०२०१९ (पीडीफ १.८  एमबी)   Anwar Ali  (PDF 606 KB) Anwar Ali 
5 श्री आयुबखान सलीम खान पठाण  आयुबखान सलीम खान पठाण  १११०२०१९ (पीडीफ ५ एमबी) आयुबखान सलीम खान पठाण  १५१०२०१९ (पीडीफ ७.५६ एमबी)   Ayyubkhan Salim Khan Pathan  (PDF 1.3 MB) Ayyubkhan Salim Khan Pathan
  श्री चेतन कांबळे  चेतन कांबळे  १११०२०१९ (पीडीफ ३.३५ एमबी) चेतन कांबळे   १५१०२०१९ (पीडीफ ५.८ एमबी)   Chetan Kamble (PDF 8.5 MB) Chetan Kamble 
7 श्रीमती किर्ति शिंदे   किर्ति शिंदे १११०२०१९ (पीडीफ १.१४ एमबी) किर्ति शिंदे  १५१०२०१९ (पीडीफ १.१४ एमबी)   kirti shinde (PDF 1.8 MB) kirti shinde 
8 श्री लतीफ जब्बर खान  लतीफ जब्बर खान  १११०२०१९ (पीडीफ१.३२  एमबी) लतीफ जब्बर खान  १५१०२०१९ (पीडीफ १.३२ एमबी)   Latif Jabbar Khan  (PDF 1.4 MB) Latif Jabbar Khan
9 श्री मोईनूद्दीन फारुखी  मोईनूद्दीन फारुखी १११०२०१९ (पीडीफ  एमबी) मोईनूद्दीन फारुखी १५१०२०१९ (पीडीफ ९९९ केबी)   Moinuddin Fharuki (PDF 1.5 MB) Moidin Faquk2
10 श्री नानासाहेब किसनराव मस्के  नानासाहेब किसनराव मस्के १११०२०१९ (पीडीफ १.५० एमबी)     Nanasaheb Kisanrao Mhaske (PDF 1.9 MB) Nanasaheb Kisanrao Mhaske 
11 श्री नासेर सिद्दिकी  नासेर सिद्दिकी १११०२०१९ (पीडीफ २.४० एमबी) नासेर सिद्दिकी १५१०२०१९ (पीडीफ ५.४० एमबी )   Naser Sidhhiki (PDF 5.7 MB) Naser Sidhhiki 
12 श्री प्रदीप जैस्वाल   प्रदीप जैस्वाल  १११०२०१९ (पीडीफ ४.९५ एमबी) प्रदीप जैस्वाल १५१०२०१९ (पीडीफ ८.८९ एमबी ) Notice-Pradip Jayswal (PDF 786 KB) Pradip Jayswal (PDF 6 MB) Pradip Jayswal 
13 श्री सुरेश गायकवाड  सुरेश गायकवाड १११०२०१९ (पीडीफ २.५६ एमबी) सुरेश गायकवाड १५१०२०१९ (पीडीफ १.१ एमबी )   Suresh Gaikwad (PDF 303 KB) Suresh Gaikwad
14 श्री विनायक भानूसे  विनायक भानूसे १११०२०१९ (पीडीफ २.२ एमबी) विनायक भानूसे १५१०२०१९ (पीडीफ ४.२ एमबी )   Vinayk Bhanuse (PDF 3 MB) Vinayk Bhanuse 2