बंद

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचा दैनंदिनी खर्चाचा तपशील-विधानसभा-औरंगाबाद -१०८

 

अ.क्र. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१०-२०१९) दूतीय तपासणी फेरी (१४-१०-२०१९) तिसरी तपासणी फेरी (१८-१०-२०१९) अंतिम   
1 श्री अमोल राईवाले श्री अमोल राईवाले १२१०२०१९ (पीडीएफ  १०५  केबी ) Amol Raiwale 16102019 (PDF 97 KB) Amol Raiwale (PDF 4.4 MB) Amol Raiwale  
2 श्री अरुण बोर्डे  अरुण बोर्डे १२१०२०१९ (पीडीएफ ९०० केबी ) Arun Borde 16102019 (PDF 270 KB) Arun Borde (PDF 7.9 MB) Arun Borde  
3 श्री फकीरचंद अवचरमल   फकीरचंद अवचरमल  १२१०२०१९ (पीडीएफ २२२ केबी ) Fakirchand Avcharmal 16102019 (PDF 320 KB) Fakirchand Avcharmal (PDF 2 MB) Fakirchand Avcharmal  
4 श्री किरण चाबूकस्वार  किरण चाबूकस्वार १२१०२०१९  (पीडीएफ १४१ केबी ) Kiran Chabukswar 16102019 (PDF 1.9 MB) Kiran Chabukswar (PDF 6 MB) Kiran Chabukswar  
5 श्रीमती मनीषा खरात  मनीषा खरात १२१०२०१९ (पीडीएफ ३३१ केबी ) Manisha Kharat 16102019 (PDF 172 KB) Manisha Kharat ( PDF 8 MB) Manisha Kharat  
6 श्रीमती पंकजा माने  पंकजा माने १२१०२०१९  (पीडीएफ  २६८ केबी ) Pankaja Mane 16102019 (PDF 310 KB) Pankaja Mane (PDF 4.5 MB) Pankaja Mane  
7 श्री प्रदीप त्रिभुवन  प्रदीप त्रिभुवन १२१०२०१९  (पीडीएफ १४१ केबी ) Pradip Tribhuwan 16102019 (PDF 168 KB) Pradip Tribhuwan (PDF 2.5 MB) Pradip Tribhuwan  
8 श्री राजू शिंदे  राजू शिंदे १२१०२०१९  (पीडीएफ १८८ केबी ) Raju Shinde 16102019 (PDF 293 KB) Raju Shinde (PDF 4.7 MB) Raju Shinde  
9 श्री रमेश जाधव  रमेश जाधव १२१०२०१९  (पीडीएफ २८८ केबी ) Ramesh Jadhav 16102019 (PDF 291 KB) Ramesh Jadhav (PDF 2.5 MB) Ramesh Jadhav  
10 श्री संदीप शिरसाठ  संदीप शिरसाठ १२१०२०१९  (पीडीएफ  ३१५  केबी ) Sandeep Shirsath 16102019 (PDF 565 KB) Sandeep Shirsath (PDF 5.5 MB) Sandeep Shirsath  
11 श्री संजय शिरसाट   संजय शिरसाट १२१०२०१९  (पीडीएफ ४०५ केबी ) Sanjay Shirsat 16102019 (PDF 468 KB) Sanjay Shirsat (PDF 5.7 MB) Sanjay Shirsat  
12 श्री विनोद माळी  विनोद माळी १२१०२०१९  (पीडीएफ १४५  केबी ) Vinod Mali 16102019 (PDF 350 KB) Vinod Mali (PDF 3.7 MB) Vinod Mali