बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शाखा 12/08/2022 पहा (9 MB)
गृह शाखा 03/08/2022 पहा (322 KB)
तहसील कार्यालय, खुलताबाद 22/07/2022 पहा (154 KB)
अपर तहसिलदार,औरंगाबाद यांच्या कार्यक्षेत्रातील माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर-2021 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे बाधीत शेतक-यांना NDRF च्या तरतूदीनुसार पात्र शेतक-यांना वाटप अनुदान 21/07/2022 पहा (1 MB)
माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र कन्नड तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान दुसरी वाटप यादी 11/01/2022 पहा (5 MB)
माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र कन्नड तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान पहिली वाटप यादी 11/01/2022 पहा (8 MB)
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र फुलंब्री तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान चौथी वाटप यादी 10/01/2022 पहा (540 KB)
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र फुलंब्री तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान तिसरी वाटप यादी 10/01/2022 पहा (361 KB)
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र फुलंब्री तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान दुसरी वाटप यादी 10/01/2022 पहा (2 MB)
अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र फुलंब्री तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान पहिली वाटप यादी 10/01/2022 पहा (6 MB)