बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नागरी सेवा दिवस

प्रकाशित केले : 20/04/2018

नागरी सेवा दिवस – २०१८ दि. २१/०४/२०१८ रोजी मराठवाडा महसुल प्रबोधनी, औरंगाबाद येथे

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एन कोरोना व्हायरस विषयक काय करावे व काय करू नये सूचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एन-कोरोना व्हायरस विषयक मार्गदर्शक सूचना आणि प्रतिबंधात्मक उपाय (पीडीएफ 4 एमबी)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारे वैज्ञानिक-बी आणि वैज्ञानिक/तांत्रिक सहाय्यकांची थेट भरती

तपशील पहा