बंद

तक्रार निवारण प्रणाली

भेट द्या: https://grievances.maharashtra.gov.in/

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : छत्रपती संभाजीनगर | पिन कोड : 431001
ईमेल : rdc[dot]aurangabad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in