बंद

हायात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल

मीयर प्लाझा, कट कट गेटच्या शेजारी, औरंगाबाद - ४३१००१.

ईमेल : info[at]hyaathospital[dot]com
दूरध्वनी : 7498511422
वेबसाइट : http://hyaathospital.com/
Pincode: 431001