बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल (District Survey Report) बाबत. २०२२-२३

जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल (District Survey Report) बाबत. २०२२-२३ 

28/12/2022 31/12/2023 पहा (7 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

14/12/2022 31/12/2023 पहा (6 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची

14/12/2022 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

जिल्हास्तरीय अनुकंपाधारक वर्ग-३ व वर्ग-४ ची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासुची परिपत्रक

14/12/2022 31/12/2023 पहा (479 KB)
पुराभिलेख