बंद

जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालातील पाण्‍याच्‍या टाक्यांचे साफसफाई बाबत कंत्राट करणे बाबत जाहिरप्रगटन बाबत.

11/03/2022 16/03/2022 पहा (1 MB)