बंद

11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी “जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.

11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी “जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी “जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.

11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी “जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे बाबत.

14/12/2021 02/01/2022 पहा (2 MB)