बंद

सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी स्वरुपात संशोधन सहाय्यक या पदाकरिता थेट मुलाखत.

सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी स्वरुपात संशोधन सहाय्यक या पदाकरिता थेट मुलाखत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी स्वरुपात संशोधन सहाय्यक या पदाकरिता थेट मुलाखत.

सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद येथे कंत्राटी स्वरुपात संशोधन सहाय्यक या पदाकरिता थेट मुलाखत.   

06/06/2020 11/06/2020 पहा (306 KB)