बंद

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी धार्मिक अल्‍पसंख्‍यांक बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्‍था व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सुविधा पुरविणे ही योजना राबविण्‍यासाठी प्रेस नोट बाबत.

10/02/2022 18/02/2022 पहा (353 KB)