बंद

सन २०२१-२२ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा

सन २०२१-२२ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२१-२२ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा

सन २०२१-२२ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा

01/06/2021 21/06/2021 पहा (636 KB)