बंद

सन २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा

सन २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा

सन २०२०-२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात खासगी टँकरमार्फत पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा करण्यासाठी निविदा.

12/05/2020 26/05/2020 पहा (4 MB)