बंद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागातील कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (व्ही.आर.डी.एल. कोविड १९ प्रयोगशाळा) पदासाठी थेट मुलाखत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागातील कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (व्ही.आर.डी.एल. कोविड १९ प्रयोगशाळा) पदासाठी थेट मुलाखत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागातील कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (व्ही.आर.डी.एल. कोविड १९ प्रयोगशाळा) पदासाठी थेट मुलाखत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील सूक्ष्म जीवशास्त्र विभागातील कंत्राटी प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (व्ही.आर.डी.एल. कोविड १९ प्रयोगशाळा) पदासाठी थेट मुलाखत.

04/05/2020 09/05/2020 पहा (329 KB)