बंद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लोड लॅब विभागात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कंत्राटी भरती.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लोड लॅब विभागात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कंत्राटी भरती.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लोड लॅब विभागात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कंत्राटी भरती.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लोड लॅब विभागात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कंत्राटी भरती.

30/12/2019 10/01/2020 पहा (1 MB)