बंद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लॅब विभागात औषध निर्माता कंत्राटी भरती २०१९.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लॅब विभागात औषध निर्माता कंत्राटी भरती २०१९.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लॅब विभागात औषध निर्माता कंत्राटी भरती २०१९.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मायक्रोबायोलॉजीच्या वायरल लॅब विभागात औषध निर्माता कंत्राटी भरती २०१९.

28/11/2019 01/04/2020 पहा (2 MB)