बंद

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत. ई- निविदा

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत. ई- निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत. ई- निविदा

शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणे बाबत. ई- निविदा

06/08/2019 04/10/2019 पहा (240 KB)