बंद

लेखी परीक्षेत किमान ४५ % गुण प्राप्‍त (२०० गुणांपैकी ९० गुण प्राप्‍त) करणा-या उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेत किमान ४५ % गुण प्राप्‍त (२०० गुणांपैकी ९० गुण प्राप्‍त) करणा-या उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लेखी परीक्षेत किमान ४५ % गुण प्राप्‍त (२०० गुणांपैकी ९० गुण प्राप्‍त) करणा-या उमेदवारांची यादी

लेखी परीक्षेत किमान ४५ % गुण प्राप्‍त (२०० गुणांपैकी ९० गुण प्राप्‍त) करणा-या उमेदवारांची यादी

27/11/2019 31/12/2019 पहा (993 KB)