बंद

यादी व मुलाखत पत्र – जिल्हा एड्स प्रतीबंध व नियंत्रण पथक औरंगाबाद

यादी व मुलाखत पत्र – जिल्हा एड्स प्रतीबंध व नियंत्रण पथक औरंगाबाद
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
यादी व मुलाखत पत्र – जिल्हा एड्स प्रतीबंध व नियंत्रण पथक औरंगाबाद

जिल्हा एड्स प्रतीबंध व नियंत्रण पथक औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण विभागा अंतर्गत कंत्राटी भरती प्रक्रिया- ३० जानेवारी २०१८ लेखी परीक्षातील गुणांची यादी व मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी .

30/01/2018 01/04/2018 पहा (2 MB)