बंद

प्रेसनोट – मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्थापित करावयाच्या स्मृतिस्तंभ व स्मृती स्मारक चे संकल्प चित्र तयार करण्याबाबत

प्रेसनोट – मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्थापित करावयाच्या स्मृतिस्तंभ व स्मृती स्मारक चे संकल्प चित्र तयार करण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रेसनोट – मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्थापित करावयाच्या स्मृतिस्तंभ व स्मृती स्मारक चे संकल्प चित्र तयार करण्याबाबत

प्रेसनोट – दि. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्थापित करावयाच्या स्मृतिस्तंभ व स्मृती स्मारक चे संकल्प चित्र तयार करण्याबाबत

21/06/2022 30/06/2022 पहा (695 KB)