बंद

औरंगाबाद विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिका-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची (पीडिएफ, २.६४ एमबी)

औरंगाबाद विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिका-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची (पीडिएफ, २.६४ एमबी)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
औरंगाबाद विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिका-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची (पीडिएफ, २.६४ एमबी)

परिपत्रक – औरंगाबाद विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिका-यांची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची (पीडिएफ २.६४ एमबी)

15/08/2019 01/11/2019 पहा (3 MB)