बंद

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर प्राप्त आक्षेप, हरकत/सूचनेवर मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिनांक २०.०५. २०२२ रोजी सुनावणी घेऊन पारित केलेला निर्णय बाबत.

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर प्राप्त आक्षेप, हरकत/सूचनेवर मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिनांक २०.०५. २०२२ रोजी सुनावणी घेऊन पारित केलेला निर्णय बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर प्राप्त आक्षेप, हरकत/सूचनेवर मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिनांक २०.०५. २०२२ रोजी सुनावणी घेऊन पारित केलेला निर्णय बाबत.

नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेवर प्राप्त आक्षेप, हरकत/सूचनेवर मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिनांक २०.०५. २०२२ रोजी सुनावणी घेऊन पारित केलेला निर्णय बाबत.

27/05/2022 30/06/2022 पहा (9 MB)