बंद

जिल्‍हा अल्‍पसंख्‍यांक कल्‍याण समितीवर अशासकीय सदस्‍य नियुक्‍ती बाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करणे बाबत

जिल्‍हा अल्‍पसंख्‍यांक कल्‍याण समितीवर अशासकीय सदस्‍य नियुक्‍ती बाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्‍हा अल्‍पसंख्‍यांक कल्‍याण समितीवर अशासकीय सदस्‍य नियुक्‍ती बाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करणे बाबत

जिल्‍हा अल्‍पसंख्‍यांक कल्‍याण समितीवर अशासकीय सदस्‍य नियुक्‍ती बाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करणे बाबत

24/09/2021 06/10/2021 पहा (667 KB)