बंद

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी संगणक व अनुषंगिक साहित्यांची पुरवठा करण्याबाबत निविदा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी संगणक व अनुषंगिक साहित्यांची पुरवठा करण्याबाबत निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी संगणक व अनुषंगिक साहित्यांची पुरवठा करण्याबाबत निविदा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी संगणक व अनुषंगिक साहित्यांची पुरवठा करण्याबाबत निविदा

27/12/2021 04/01/2022 पहा (433 KB)