बंद

“जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यासाठी दिनांक १५-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ या कालावधी पर्यंत प्राप्त अर्जाची पात्र- अपात्र यादी

“जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यासाठी दिनांक १५-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ या कालावधी पर्यंत प्राप्त अर्जाची पात्र- अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यासाठी दिनांक १५-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ या कालावधी पर्यंत प्राप्त अर्जाची पात्र- अपात्र यादी

“जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी” हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यासाठी दिनांक १५-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ या कालावधी पर्यंत प्राप्त अर्जाची पात्र- अपात्र यादी

27/12/2021 31/01/2022 पहा (1 MB)