बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका फेर निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका फेर निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका फेर निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका फेर निविदा

23/06/2022 30/06/2022 पहा (2 MB)