बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत प्रथम मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत प्रथम मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत प्रथम मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत प्रथम मुदतवाढ

21/06/2022 29/06/2022 पहा (2 MB)