बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका निविदा जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका निविदा जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तद्नुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका निविदा जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईपीएबीएक्स सिस्टम देखभाल व दुरुस्ती व तदनुषंगिक वस्तू बाबतचा ठेका निविदा जाहिरात

20/05/2022 31/05/2022 पहा (95 KB)