बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडील जुने झालेले टाटा सुमो वाहन यांचे लिलाव पद्धतीने वाहन निर्लेखन व विल्हेवाट करण्यासाठीची नोटीस व त्याबाबतच्या अटी व शर्ती

17/05/2022 23/05/2022 पहा (2 MB)