बंद

जाहिर ई-निविदा सुचना- खाजगी टॅंकर/ट्रक्‍स व्‍दारे पाणी पुुरवठा करणे बाबत निविदा

जाहिर ई-निविदा सुचना- खाजगी टॅंकर/ट्रक्‍स व्‍दारे पाणी पुुरवठा करणे बाबत निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहिर ई-निविदा सुचना- खाजगी टॅंकर/ट्रक्‍स व्‍दारे पाणी पुुरवठा करणे बाबत निविदा
जाहिर ई-निविदा सुचना-  खाजगी टॅंकर/ट्रक्‍स व्‍दारे पाणी पुुरवठा करणे बाबत निविदा  
10/03/2023 24/03/2023 पहा (2 MB)