बंद

खाजगी टॅंकर/ट्रकद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सन २०२२-२३

खाजगी टॅंकर/ट्रकद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सन २०२२-२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खाजगी टॅंकर/ट्रकद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सन २०२२-२३

खाजगी टॅंकर/ट्रकद्वारे पाणीपुरवठा करणेसाठी ई-निविदा सन २०२२-२३

13/09/2022 06/10/2022 पहा (3 MB)