बंद

ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर, 2020 या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांसंदर्भात यादी.

ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर, 2020 या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांसंदर्भात यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर, 2020 या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांसंदर्भात यादी.

ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर, 2020 या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांसंदर्भात यादी.

03/02/2021 30/04/2021 पहा (4 MB)