बंद

ई निविदा- संगणक व अनुषंगिक साहित्य दुरुस्ती व देखभालासाठी

ई निविदा- संगणक व अनुषंगिक साहित्य दुरुस्ती व देखभालासाठी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई निविदा- संगणक व अनुषंगिक साहित्य दुरुस्ती व देखभालासाठी

जिल्हाअधिकारी कार्यालय औरंगाबाद यांचे कार्यालयातील तसेच जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी (महसूल) व तहसिल कार्यालयातील संगणक व अनुषंगिक साहित्य दुरुस्ती व देखभालासाठी ई निविदा मुदतवाढ क्रमांक १.

21/08/2017 05/04/2018 पहा (42 KB)