बंद

जेजे प्लस रुग्णालय औरंगाबाद

प्लॉट नं. २५, जिल्हा न्यायालय समोर, जालना रोड, औरंगाबाद

ईमेल : digitaljjplus[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0240666600
वेबसाइट : https://jjplushospitals.com/
Pincode: 431001