बंद

रुग्णालये

एपेक्स सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

५-८ बसाये नगर, एसएफएस स्कूल समोर, जालना रोड, संजय नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००१

ईमेल : info[at]apexhospital[dot]com
दूरध्वनी : 02402345820
वेबसाइट दुवा : https://www.apexaurangabad.com
Pincode: 431001

एमआयटी हॉस्पिटल व रिसर्च इन्स्टिट्यूट

प्लॉट नं १४४, सेक्टर एफ, एन -४ सिडको, औरंगाबाद

ईमेल : mithospital4u[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02402473740
Pincode: 431003

एमजीएम मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल

एन -६, सिडको, जालना रोड, औरंगाबाद

ईमेल : mgmmcha[at]themgmgroup[dot]com
दूरध्वनी : 0240-6482000
वेबसाइट दुवा : https://mgmmcha.org/
Pincode: 431003

एम्स रुग्णालय

एन-११ सिडको, जळगाव रोड, सुदर्शन नागर, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02406091234
Pincode: 431003

एशियन सिटीकेअर सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

मोतीवाला स्क्वेअर, जालना रोड, आकाशवाणी चौक, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 0240-2342488
Pincode: 431001

ओरिअन सिटी केयर रुग्णालय

कलश मंगल कार्यालय, उस्मानपुरा, क्रांती चोक, औरंगाबाद

ईमेल : oriionciticare[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02402617777
वेबसाइट दुवा : http://oriionciticare.in/
Pincode: 431005

कमलनायन बजाज हॉस्पिटल

गट नं. ४३, बजाज मार्ग, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर, औरंगाबाद

ईमेल : kbh[at]bajajhospital[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2377999
वेबसाइट दुवा : https://www.bajajhospital.com/
Pincode: 431010

जिल्हा रुग्णालय चिकलठाणा औरंगाबाद

जिल्हा रुग्णालय चिकलठाणा औरंगाबाद महाराष्ट्र ४३१००६

Pincode: 431006

जीआय-वन हॉस्पिटल, औरंगाबाद

डॉ. भापकर मार्ग, वेदांत नगर, औरंगाबाद

ईमेल : info[at]gionehospital[dot]com
दूरध्वनी : 0240-2355616
वेबसाइट दुवा : http://www.gionehospital.com/
Pincode: 431010