बंद

रुग्णालये

एमआयटी हॉस्पिटल

प्लॉट नं १४४, सेक्टर एफ, एन -४ सिडको, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02402473740

बेम्बडे प्लॅस्टिक, कॉस्मेटिक, बर्न्स आणि हात सर्जरी हॉस्पिटल

२४, जयविश्वभारती कॉलनी, जवाहर कॉलनी रोड, चेतक घोडा पुतळा जवळ, ओरंगाबाद -४३१००३

दूरध्वनी : 02402354365

भारतीया मेटर्निटी आणि नर्सिंग होम

मंजीत नगर, ओपीपी आकाशवाणी चौक जालना रोड, औरंगाबाद

दूरध्वनी : 02402325936

महात्मा गांधी मिशन सेंटर व रिसर्च सेंटर

एन -६, सिडको, जालना रोड, औरंगाबाद, मराठवाडा ४३१००१

दूरध्वनी : 02402484693

माणिक हॉस्पिटल अँन्ड रिसर्च सेंटर

शिवनेरी नगर, जवाहर नगर पोलीस स्थानक जवळ , गारखेडा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ४३१००५

दूरध्वनी : 02402333115
Pincode: 431005

शासकीय कर्करोग रुग्णालय औरंगाबाद

हमखास मेदान जवळ औरंगाबाद, ४३१००१

दूरध्वनी : 02402402418