बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत शुद्धिपत्रक

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत शुद्धिपत्रक

11/05/2021 23/05/2021 पहा (333 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ४ डी.व्‍ही.कार निर्लेखन / ई-लिलाव बाबत जाहिरात

11/05/2021 23/05/2021 पहा (1 MB)
औरंगाबाद जिल्हयातील वाळूघाटांचे लिलाव सन २०२०-२१ करिता (चौथा टप्‍पा)

औरंगाबाद जिल्हयातील वाळूघाटांचे लिलाव सन २०२०-२१ करिता (चौथा टप्‍पा)

03/05/2021 31/05/2021 पहा (2 MB)
पुराभिलेख