बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर, 2020 या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांसंदर्भात यादी.

ऑगस्ट 2020 ते डिसेंबर, 2020 या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकांसंदर्भात यादी.

03/02/2021 30/04/2021 पहा (4 MB)
भूसंपादन मौजे सटाणा ता, वैजापूर जि. औरंगाबाद

भूसंपादन मौजे सटाणा ता, वैजापूर जि. औरंगाबाद

19/01/2021 28/02/2021 पहा (1 MB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) मंजूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्ह्यातील वाळू गटांचे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची (SEAC व SEIAA) मंजूर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

03/12/2020 03/12/2022 पहा (2 MB)
पुराभिलेख