घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र राज्य राजपत्राच्या आदेश 2018 मधील विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

महाराष्ट्र राज्य राजपत्राच्या आदेश 2018 मधील विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

20/11/2018 01/04/2019 डाउनलोड (5 MB)
नांदेड शीख गुरूद्वारा सचखंड श्री हूजूर अपचलनगर साहिब निवडणूक 2018 बाबतची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीच्‍या दिनांकात बदल करण्‍याबाबत

नांदेड शीख गुरूद्वारा सचखंड श्री हूजूर अपचलनगर साहिब निवडणूक 2018 बाबतची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीच्या दिनांकात बदल करण्याबाबत

05/11/2018 01/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून महाराष्ट्र औद्योगीक विकास अधिनियम 1961 चे कलम 32 (1) ची प्रसिध्दी.

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून महाराष्ट्र औद्योगीक विकास अधिनियम 1961 चे कलम 32 (1) ची प्रसिध्दी.

03/11/2018 01/04/2019 डाउनलोड (54 KB)
१०९ औरंगाबाद पूर्व – मतदारांच्या एमटी सीरीज़ बी / डब्ल्यू फोटोंची यादी.

१०९ औरंगाबाद पूर्व – मतदारांच्या एमटी सीरीज़ बी / डब्ल्यू फोटोंची यादी.

03/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (3 MB)
१०९ औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघ वगळणी करण्यात आलेल्या मतदारांची यादी.

१०९ औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदार संघ वागाळणी करण्यात आलेल्या मतदारांची यादी.

03/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (76 KB)
औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात येत असलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या केंद्राची यादी

औरंगाबाद जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून जाहीर करण्यात येत असलेल्या अधिसुचित करण्यात आलेल्या केंद्राची यादी दि. २०/०३/२०१८.

20/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (266 KB)
पुराभिलेख